(0212) 521 41 16
     Hadis-i Şerif , Atasözü , Deyim ve Kelam-ı Kibar’dan oluşan Türkçe’deki benzerleriyle

  101 Hikmetli Söz 

    İstifadelerinize sunuluyor ...

     Söz Ola …

     Yunus ; “Söz ola kestire başı , söz ola kese savaşı” der. 

  İnsanların canına mal olan savaşları bitirecek kadar büyük güce sahiptir , etkili bir söz …

  Bu prensipten hareketle , nesiller boyu aktarılan ve 

Arapça’da çokça kullanılan 

Atasözlerinden Türkçe’mizde benzeri olanların

biraraya getirilmesi suretiyle bu çalışmayı 

akdem Yayınları  

aracılığıyla istifadelerinize sunduk. 

Bu çalışmada ki maksadımız ;

Arap Dilini öğrenen veya Arapça’ya merakı olanların, kendi dillerindeki benzerleriyle,
 
öğrenmekte oldukları dildeki 

günlük konuşmalarda çokça kullanılan hikmetli sözleri 

   bir araya getirmek ve buna binaen 

   bu ifadelerle konuşmalarını süslemelerine katkıda bulunmaktır.

   Rengarenk

   görselliğiyle de sempati duyacağınız 

 101 Hikmetli Söz

      için toptan ve perakende satışlarımızda size özel fiyatlarımız mevcuttur.