(0212) 521 41 16

Aralık 2012 tarihinde Ensar vakfı, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği ve Arapça Öğretmenler Merkezi tarafından düzenlenen

"İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi"  Sempozyumu kitaplaştı.

Arapça dersine giren öğretmenlere ışık tutacak bir çok tebliğin yer aldığı ve

İmam Hatip Liseleri tarihinde bir ilk olma özelliğini gösteren ve yoğun ilgi gören çalışma

Akdem Yayınları aracılığıyla  okurlarıyla buluştu...

Son asır Türkiye’sinde Arapça öğretiminin temelini teşkil eden İmam Hatip Liseleri üzerinde bir zemin etüdü yapma,

Arapça öğretiminin niteliğini artırma yolunda atılacak yeni adımlara teşvikte bulunma ve bu alanın uygulayıcıları arasında

bilgi,birikim ve tecrübe paylaşımını sağlama amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda

24 tebliğ sunulmuş olup sunulan tebliğlerde genel olarak ;

Arapça Öğretiminin Temel İlkeleri , Kaynak Yeterliliği ve Ders kitapları , Arapça Öğretiminde Oyun Tekniğinin Kullanımı ,

Uzaktan Eğitim Yoluyla Arapça öğretimi , Radyo ile Arapça Dersleri, Arapça Öğretiminde Dil Becerisi ,

Arapça Yazımında Harekelerin Kullanımna Dair Uygulamalar , Arapça Öğretiminin Metodolojisi ve Yeterliliğinin Geliştirilmesi ,

Öğretim Yöntemleri ve Drama, Ders Materyalleri ve Görsel Malzemeler, Arapça Öğretiminde Hedeflenen Standartlar,

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, İlköğretim Seçmeli Arapça Dersi Öğretim Programı,

Arapça Öğretimindeki Öğretmen ve Öğrenci Kaynaklı Sorunlar ele alınmıştır.

Bu sempozyumun gayesi;

Türkiye genelinde, bu dersin öğretimi ile ilgili öğretmenlerimizin sınıf içi uygulamalarını,

kullandıkları yöntem ve teknikleri, tecrübeleri, ders etkinliklerini ve iyi örnekleri paylaşmalarını sağlamaktır.

 

Üzeri fiyatı 20 TL olan “ İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu ” kitabı

Size özel fiyatı 15 TL

Kitabı satın almak için aşağıdaki hesap numarasına kitap bedelini yatırdıktan sonra ,

adresinizi ve iletişim bilgilerinizi fatma.gurbuz@akdemyayinlari.com adresine gönderdiğinizde 3 gün içerisinde kitabınız tarafınıza  ulaşacaktır.

Hesap Numarası
Şirket      : Akdemistanbul Eğitim Yayıncılık ve Dan. Turizm Org.Tic. Ltd. Şti.
Banka  : ZiraatBankası
Şube             : 960- vatan cad. istanbul
Hesap No : 57138982   5001
IBAN             : TR020001000960571389825001